REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy LPG działający pod adresem: https://www.sklep.prestige.lesaffre.pl/ jest prowadzony przez LESAFFRE POLSKA SA z siedzibą w Wołczynie (zwany dalej Właścicielem) ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, NIP: 751 13 43 348 w ramach akcji Lesaffre Prestige Group na rzecz beneficjenta akcji, którym jest Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, NIP: 118 14 28 385, KRS 0000037904 (zwana dalej Fundacją).

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży przedmiotów i usług oraz Cegiełki Lesaffre Prestige Group, zwanych dalej fantami, w sklepie internetowym LPG zlokalizowanym pod adresem https://www.sklep.prestige.lesaffre.pl/ na rzecz partnerów, którzy przystąpili do akcji Lesaffre Prestige Group.
 2. Sklep LPG jest częścią składową akcji Lesaffre Prestige Group – wieloletniego programu lojalnościowego z aspektem CSR (Społecznej odpowiedzialności Biznesu) prowadzonego przez firmę Lesaffre Polska, skierowanego do partnerów: biznesowych firmy, hurtowników, piekarzy i cukierników.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy przedstawicielem partnera składającego zamówienie, zwanego dalej Kupującym, a Sklepem internetowym LPG, zwanym dalej Sprzedającym.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu LPG jest dobrowolne.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie LPG jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www Sklepu jest bezpłatna.
 7. Wszystkie przedmioty i usługi prezentowane w sklepie są darami pozyskanymi od Darczyńców, którymi są osoby prywatne, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy, które przekazały z własnej woli fanty do zakupu przez Klientów na rzecz Fundacji.
 8. Cegiełka Lesaffre Prestige Group jest dobrowolną formą przekazania określonych środków pieniężnych jako darowizny na rzecz Fundacji.
 9. Środki pozyskane z zakupionych przez klientów w sklepie LPG darów wpływają bezpośrednio na konto Fundacji.
 10. Sprzedający nie odnosi żadnych korzyści finansowych z prowadzonego sklepu.
 11. Obsługa sklepu prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 12. Przedmioty w sklepie w większości są nowe, jednak Darczyńcy przekazują też przedmioty używane. W takim przypadku zostanie to opisane przy danym przedmiocie.
 13. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.sklep.prestige.lesaffre.pl kształtowały prawa i obowiązki klienta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 14. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. Check-box.

Zasady dokonywania zakupów

 1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.prestige.lesaffre.pl.
 2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów:
  a – wyboru produktu lub usługi przez dodanie „Do koszyka”
  b – przejścia do kasy
  c – wprowadzenia przez Kupującego danych firmowych niezbędnych do realizacji zamówienia
  d – potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego (na tym etapie Kupujący otrzymuje informację, aby w tytule przelewu podać nr zamówienia)
  f – zaakceptowania regulaminu Sklepu LPG
  g – potwierdzenia zakupu przez kliknięcie – „Kupuję i płacę” (na tym etapie przechodzimy do kolejnej podstrony z numerem Zamówienia, datą, kwotą i metodą płatności.
  h – dokonanie płatności na wskazane konto Fundacji Spełnionych Marzeń (to jest ostatni etap na stronie internetowej Sklepu LPG).
 3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na adres podany w formularzu przez Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz dodatkowymi informacjami:

– terminem, w jakim należy dokonać przelewu

– adresem i numerem konta Fundacji Spełnionych Marzeń

– numerem zamówienia

– nazwą kupionego produktu lub usługi

– kwoty do zapłaty

– adresu rozliczeniowego i adresu do wysyłki produktu.


Formy płatności i dostawy

 1. Przelewu należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu na konto beneficjenta akcji Lesaffre Prestige Group – Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, NIP: 118 14 28 385, KRS 0000037904, Alior Bank SA 41 2490 0005 0000 4600 6116 6530.
 2. Po zaksięgowaniu środków na koncie Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” zakupiony produkt zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu podczas zakupu, a usługa uruchomiona.
 3. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Fundacji.
 4. Jeżeli przedmiot lub usługa nie będą dostępne w momencie dokonania zakupu, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zaproponuje podobny przedmiot lub usługę.
 5. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. Zakupów w Sklepie LPG należy dokonywać świadomie, czytając opisy produktów i usług lub zadając pytania dotyczące fantów przed ich zakupem. Pytania można kierować od poniedziałku do piątku na adres: promocja@lesaffre.com
 2. W związku z charytatywną i dobrowolną formą wsparcia Fundacji poprzez wybór fantu i zakupienie go w Sklepie nie przewiduje się formy odstąpienia od umowy ani reklamacji.

Usługi dodatkowe

 1. Każdy partner akcji Lesaffre Prestige Group może przekazać produkt lub usługę do Sklepu LPG w ramach promocji swojego biznesu celem kupienia ich przez innych klientów Sklepu.
 2. Kwota za zakupiony produkt lub usługę wpłynie bezpośrednio na konto Fundacji.
 3. Przekazanie produktu lub usługi do sklepu jest dobrowolne.
 4. Akceptacja przyjęcia produktu i usługi do sklepu należy do Właściciela.
 5. W sprawach przekazania produktu lub usługi do Sklepu LPG prosimy o kontakt pod adresem e-mail: promocja@lesaffre.com lub pod numerem telefonu: +48 77 40 72 455.

Polityka prywatności i COOKIES

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://www.sklep.prestige.lesaffre.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://www.sklep.prestige.lesaffre.pl/polityka-cookies/


Zmiany w Regulaminie

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.prestige.lesaffre.pl

Regulamin z dnia 01 października 2021 r.